Kapelle kyrkogård

Kapelle kyrkogård

Kapelle kyrkogård är äldst av Uddevallas begravningsplatser. Den är troligen anlagd i samband med att en fattigförsörjningsinrättning byggdes här 1768.

Kapelle kyrkogård förvaltades länge av Fattigförsörjningsdirektionen men överlämnades 1905 till kyrkan. Efter 1905 har ingen begravning tillåtits, den ligger helt omgiven av bebyggelse i en sluttning. Kyrkogården kallas också "Kolerakyrkogården". Namnet har tillkommit på grund av att kyrkogården länge legat övergiven men troligen har några offer för koleran 1834 blivit begravda här. Endast några få gravvårdar talar om att här en gång varit en begravningsplats.