Foto: Tommy Hvitfeldt

Gudstjänster med musikinslag

I pastoratets gudstjänster framförs och sjungs musik av olika slag. Det tillhör själva gudstjänstformen. Att fira gudstjänst med musikinslag innebär att t.ex. instrumentalister, sångare eller en kör berikar, förstärker eller möter upp söndagens valda musik och karaktär. Fem tillfällen våren 2023, Lane-Ryr.

Instrumentalmusik/sång/körsång framförs under våren 2023 av:

  • 22 januari: Helena Henriksson, violin
  • 19 februari: Mia Gunberg, nyckelharpa
  • 19 mars: Lane-Ryrs Barnkörer. Barnkör från Högsäter i Dalsland gästar oss!
  • 16 april: Leif Larsson, sångsolist
  • 21 maj: Karin Wirenborg, sångsolist

I samarrangemang med Sensus. 
 
Kostnadsfritt  
Sön 22 januari, 19 februari, 19 mars, 16 april och 21 maj 2023 16.00, Lane-Ryrs kyrka