Gravvårdar och gravstenar

Det är gravrättsinnehavarens ansvar att hålla gravplatsen i ordnat och värdigt skick, vilket omfattar att gravanordningen, dvs. gravstenen, inte utgör något hot mot arbetsmiljön och säkerheten på gravplatsen enligt 7 kap. 3 § begravningslagen.

kyrkogårdarnas adresser

Sigelhults kyrkogård
Sigelhultsvägen
451 34 Uddevalla

 

Ramneröds kyrkogård
Boxhultsvägen 16
451 51 Uddevalla

 

Norra kyrkogården
Kyrkogårdsgatan 19
451 31 Uddevalla

 

Östra kyrkogården
Västgötavägen
451 34 Uddevalla

 

Lane Ryrs- kyrkogård
Kyrkebyn 121
451 93 Uddevalla