Ett barn i rullstol får ett hjärta med texten Tänk att just du är du – så bra!
Foto: Alex Giacomini /Ikon

Funkisgudstjänst i Bäve kyrka

En glad gudstjänst med lätta rörelser - sång och musik. Gudstjänsten är särskilt för dig med intellektuell funktionsvariation men alla är välkomna. Fredag 10 februari, 3 mars, 31 mars och 28 april 2023 kl. 17:30, Bäve kyrka.

Detta är en enkel gudstjänst som bygger på lätta sånger och deltagarna bidrar med sånger och dikter m.m. Prästen Kurt Olsson leder oss genom gudstjänsten. Efteråt fikar vi tillsammans med kaffe, saft, kakor/smörgås.

Ett samarrangemang med FUB-föreningen i Uddevalla med omnejd. 
 
20 kr för kyrkfika

Fredag 10 februari, 3 mars, 31 mars och 28 april 2023 kl. 17:30, Bäve kyrka