En kompass
Foto: Gustaf Hellsing/IKON

Förtroendevalda och styrning

Här kan du läsa om hur Svenska kyrkan är organiserad och vilka som är förtroendevalda i Uddevalla pastorat.