Förskolan Diamanten

Verksamheten vid förskolan Diamanten upphörde 2022-06-14.

Verksamheten vid Förskolan Diamanten upphör sommaren 2022

Kyrkofullmäktige i Uddevalla pastorat fattade 2021-12-21 beslutet att lägga ned förskolan Diamanten.