Foto: Alex Giacomini /Ikon

Fördjupande samtal i grupp

Väckte gudstjänsten och predikan ditt intresse och nyfikenhet? Vill du gräva djupare i texterna? Välkommen att vara med och samtala om bibeltexterna och dagens tema. Varannan sön 3 sep – 10 dec 2023 13.00, Bäve kyrka.

Efter gudstjänsten och kyrkkaffet samlas vi för att titta på en eller flera av dagens texter. Vi samtalar och delar tankar och erfarenheter med varandra. Du behöver inte ha någon speciell kunskap, alla är välkomna, ditt intresse och längtan att fördjupa din gudsrelation är målet med dessa träffar.

Kostnadsfritt

Varannan söndag (udda veckor) 3 september – 10 december 2023 13.00-14.00, Bäve kyrka