Meny

11-kaffe

En onsdag i månaden i Lane-Ryrs församlingshem.

Vårterminens program är slut och vi ser fram emot nya fikastunder i höst!

11.00-13.00 i Lane-Ryrs församlingshem
Smörgås, kaffe och kaka 20 kr.

I samarbete med Sensus.  

Program

ons 29 jan
Våra kyrkogårdar och gravar. Kyrkogårdschef Helena Lind berättar och visa bilder. Tillfälle för frågor.

ons 26 feb
Lotta Olsson, ny församlingschef i Uddevalla och Lane-Ryr, berättar vem hon är och hur vill hon arbeta.

ons 25 mars INSTÄLLT
Lennart Palm ”Från gravallvarligt till dödskul”