Dödsfall/sorgegrupper

Avsked vid dödsfall. Sorgegrupper och leva-vidaregrupper.

Sjukhuskyrkan kan bistå med/erbjuder hjälp och stöd och/eller andakt vid avsked i samband med dödsfall. Avsked sker i första hand på avdelning och när den möjligheten inte finns, i avskedsrummet som ligger i anslutning till bårhuset. Avsked i bårhusets Avskedsrum ska bokas hos obduktionsteknikerna som nås via växeln på telefon 010-435 00 00.

Tänk på att det är lika viktigt för barn och ungdomar att få ta avsked av den döde. Även ett mycket litet barn förstår/anar mer än vi ofta tror. Vid Avskedsrummet finns det ett angränsande rum som ger möjlighet att pausa, samtala, leka eller vänta i. Sjukhuskyrkans personal har erfarenhet och utbildning i att möta barn och ungdomar som drabbats. Du är välkommen att ringa oss för att rådfråga.

Sök Sjukhuskyrkan via växeln på telefon 010-435 00 00

Sorgegrupper – det finns en läkande kraft att få dela sin sorg med andra som har mist partner, förälder, syskon eller barn. Sjukhuskyrkans sorgegrupper är öppna för alla som har en anknytning till sjukhuset, oavsett tro eller livsåskådning.

Sorgegrupp för dig som mitt livet, mist din partner - genom sjukdom eller olyckshändelse.
Vi erbjuder, i samarbete med palliativa enheten, ca en sorgegrupp per termin och vi träffas 4-5 gånger.

Kontaktperson: Diakon Jennie Andersson, 010-435 65 67, mail

 

Nedanstående grupper har Sjukhuskyrkan Näl ansvar för:

Leva- vidaregrupp för föräldrar som förlorat små barn 

Leva - vidare - grupp, SPES För dig som mist någon i din närhet genom självmord.

Stödgrupp för dig som förlorat ett barn

Stödgrupp för barn och ungdomar som mist närstående

Vi inbjuder, tillsammans med Vänersborgs församling, till en stödgrupp för barn/ungdomar i skolåldern (7-19 år) som förlorat någon nära.

Att möta andra som vet hur det är – kan kännas skönt! I lek, bild, ord och samtal beroende på ålder ger vi uttryck för sorg och saknad. Vi pratar om det som blivit annorlunda efter dödsfallet. Dödsfallet kan ligga nära i tiden eller långt tillbaka.       

Gruppen leds av Maria Zetterlund, ungdomsdiakon och Birgitta Edvinson, sjukhuspräst och utbildad i Barn och sorg vid Ersta Sköndal Högskola i samarbete med Rädda Barnen. Båda har stor erfarenhet i att möta barn och ungdomar i sorg.

Stödgruppen träffas på Oliven som ligger centralt i Vänersborg. Under grupptiden finns det möjlighet för medföljande vuxen/vuxna att delta i gruppsamtal. Stödgruppen träffas under en termin, ca 8 gånger.

En mamma berättar… - länk till föräldrabrev

Sjukhuskyrkans kontaktperson: Birgitta Edvinson, 010-435 65 61 mail

 

Saknar Du en grupp för Dig – ta kontakt med Din församling!