Mittgången och koret i  Lane-Ryrs kyrka.
Foto: Tommy Hvitfeldt

Det händer i Lane-Ryrs församling

Upptäck allt som händer i Lane-Ryrs kyrka och Lane-Ryrs församlingshem.