En präst bryter en oblat.
Foto: Kristin Lidell /Ikon

Dalabergsmässan

Välkommen att fira Dalabergsmässan! Genom en enklare form av mässa med delaktighet och mångfald vill vi ge hopp och mening i en trasig värld. Sön 2023 kl. 17:00, Dalabergskyrkan.

I Dalabergsmässan vill vi möta Gud och varandra i en helig och varm atmosfär med plats för både tro och tvivel.  
Dalabergsmässan är en gudstjänst med nattvard som firas nästan alla söndagar under året. Undantag är när vi istället firar familjegudstjänst eller musikgudstjänst. Efter mässan fika i Café Basilika. 
 
Kostnadsfritt 
Söndagar 2023 kl. 17:00–18:00, Dalabergskyrkan.