Förändrade restriktioner vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar från den 12 januari

Från och med den 12 januari gäller nya föreskrifter vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Vi följer rekommendationerna i våra kyrkor.

Från och med den 12 december gäller nya föreskrifter vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Såhär tillämpas restriktionerna i Uddevalla pastorat med start från den 12 december:

GUDSTJÄNSTER, konserter och musikgudstjänster

Max 50 deltagare. Deltagare anvisas sittplats och åtgärder vidtas för att besökare ska hålla minst 1 meters avstånd till varandra. Sällskap om max 8 pers kan sitta tillsammans. Större sällskap delas upp. Du behöver inte visa vaccinationsbevis för att delta.

Dop, bröllop och begravningar

Max 50 deltagare. Deltagare anvisas sittplats och åtgärder vidtas för att besökare ska hålla minst 1 meters avstånd till varandra. Sällskap om max 8 pers kan sitta tillsammans. Större sällskap delas upp. Du behöver inte visa vaccinationsbevis för att delta.

Folkhälsomyndighetens allmänna råd gäller fortfarande. Så kom ihåg:

  • Stanna hemma vid symtom.
  • Tvätta händerna ofta och noggrant.
  • Håll avstånd till dina medmänniskor.