Borgerlig begravning

Alla avlidna, oavsett om man är med i något religiöst samfund eller ej, måste gravsättas. Men alla vill inte ha en begravning i kyrkan. Därför finns det också borgerliga begravningar.

En begravningsceremoni som inte följer Svenska kyrkans ordning för begravningsgudstjänst, eller ordning enligt annat trossamfund, kallas för borgerlig begravning.

Det borgerliga begravningsalternativet gör det möjligt att på ett personligt sätt utforma begravningen med hänsyn till tro och livsåskådning. En lokal utan religiösa symboler erbjuds av församlingen för den borgerliga ceremonin. Kostnad för lokalen ingår i begravningsavgiften. 

Respekten för den avlidnes egna önskemål ska vara avgörande när man väljer begravningsform. Begravningsbyråerna hjälper ofta till med att utforma den borgerliga begravningsakten. Det finns ingen officiell ceremoni som följs utan den skapas individuellt. Man kan fritt välja lokal, musik, sång och andra inslag i akten.