Foto: Madelen Zander /Ikon

Bön i Bäve

Bön är ett samtal med Gud. Du kan be hur som helst och om vad som helst, med ord eller tyst i hjärtat. Du kan också be tillsammans med andra. Hör av dig om du vill veta mer.

Under söndagarna finns det möjlighet till personlig förbön under gudstjänsten där du kan vara med och be tillsammans med någon som önskar, som förebedjare.  
Det finns också smågrupper för bön, så som hemgrupper/cellgrupper där fokus är på att dela livet med varandra, fika och be för aktuella saker i sitt och andras liv. 
Bäve församling ordnar också bönedagar och lovsångsdagar för uppbyggelse och inspiration under terminen.  
 
Hör av dig vid intresse. 
 
Kostnadsfritt.