En kvinna läser en bibel.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Bibelskola Mosaik

Längtar du efter att fördjupa din relation med Gud? Vill du ha mer kunskap om Guds rike? Välkommen till Bibelskola Mosaik! Ons 2022 19:00, S:t Mikaelsgården.

Under årens lopp har evangeliet förkunnats på många olika sätt i Uddevalla och Bohuslän. Genom bibelskolor, gudstjänster och studiegrupper. I olika tider har Gud manat sitt folk att söka sig till Skriften. Vi tror att Gud gör det igen. Tillsammans som kyrkor i Uddevalla tas nu ett gemensamt initiativ till en bibelskola. Investera av din tid
och låt dig rotas i Kristus!  

Bibelskola Mosaik vill hjälpa dig att:

  • Fördjupas och bättre förstå och tillämpa den kristna trons fundament.
  • Utforska och fördjupas i vad det innebär att älska Gud, vår nästa och oss själva.
  • Förstå och hitta din kallelse och hur du kan utrustas för att bli en del av Guds plan.

Vi är alla skärvor av en större bild

Namnet Mosaik har vi valt utifrån tanken att vi alla är skärvor, som tillsammans kan formas till en större bild. När vi vet vem Gud är kan Guds ljus och härlighet få skina genom oss till den här världen. Vår förhoppning är att Bibelskola Mosaik ska få berika dig och bli till välsignelse för vår stad.

Ämnen och frågeställningar

Bibelskola Mosaik tar upp ämnen som bibelkunskap, kyrkohistoria, troslära och att leva som kristen. Några av de frågeställningar tar upp under året är:

  • Hur kan vi tolka, förstå och förklara Bibeln bättre?
  • Hur vet jag att jag är fylld av Guds Ande?
  • Hur kan vi höra Guds röst?
  • Varför är Treenigheten viktig?
  • Vad innebär det att Jesus är både sann Gud och sann människa?
  • Vad är helkyrklighet och vilka skillnader är det mellan olika församlingar?
  • Vad innebär försoning i praktiken mellan människor och församlingar?

Tid och plats

Bibelskola Mosaik är på onsdagar 19.00-20.30 i S:t Mikaelsgården vid Uddevalla kyrka. Kvällen inleds med mässa 18.00 i Uddevalla kyrka för den som vill. 

18.00 Ekumenisk mässa i Uddevalla kyrka
19.00-20.30 Bibelskola Mosaik (fikapaus efter ca 60 min.)

Terminstarter och lov

Höstterminen 2022: 21/9-7/12
Vårterminen 2023: 18/1-24/5
Bibelskolan har uppehåll vid skolloven.

Anmälan och information

Bibelskolan är kostnadsfri. Men av praktiska skäl (GDPR, platstillgång m.m.) vill vi ändå ha din anmälan. Anmäl dig redan idag för att säkra din plats! Det går bra att delta utan anmälan om det finns plats utifrån de coronarestriktioner som gäller vid varje tillfälle.

Anmäl dig till: info@bibelskolamosaik.se 
Uppge ditt namn och telefonnummer i anmälan.

Lärare

Bland bibelskolans lärare finns människor från Uddevallas kyrkor och församlingar.

Aposteln Paulus uppmanar oss att låta Fadern “i sin härlighets rikedom ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin Ande, så att Kristus genom tron kan bo i era hjärtan med kärlek. Stå fasta och var stadigt rotade i Honom, så att ni tillsammans med alla de heliga förmår fatta bredden och längden och höjden och djupet och lära känna Kristi kärlek som är väldigare än all kunskap, tills hela Guds fullhet uppfyller er. Han som verkar i oss med sin kraft och förmår göra långt mer än vi kan begära eller tänka, Hans är härligheten genom kyrkan och genom Kristus Jesus, i alla släktled i evigheters evighet, amen.”
Ef 3:14-21

På Bibelskola Mosaik får du vandra i gemenskap med människor från många olika församlingar i Uddevalla och ta emot viktiga grunder inom bibelkunskap, kyrkohistoria, troslära och att leva som kristen. Välkommen till Bibelskola Mosaik!

I samarbete med Sensus.