Foto: Kristin Lidell /Ikon

Besökstjänst

Alla känner vi oss ensamma ibland. Då kan ett enkelt besök från en medmänniska göra stor skillnad! Känner du en längtan att besöka någon i hemmet? Bli volontär i vår besökstjänst!

En av våra uppgifter som kyrka är att bryta ensamhet. Vi gör det bland annat genom hembesök hos den som vill ha en stunds gemenskap, kanske över en kopp kaffe. Vi är alltid i behov av frivilliga och ideella som kan hjälpa till med detta viktiga uppdrag. Vill du besöka någon i hemmet eller på ett särskilt boende? Hör av dig om du vill anmäla ditt intresse eller vill veta mer!