Foto: Kristin Lidell /Ikon

Besökstjänst

Att inte ha någon att prata med eller ta en kopp kaffe med, kanske hitta på enkla utflykter eller ta en promenad med är vardag för alltför många människor idag. Ensamheten är ett stort bekymmer som Du skulle kunna vara med och motverka genom att ingå i Svenska kyrkans besökstjänst! Välkommen att höra av dig!

Många idag känner sig ensamma även om de bor på ett omsorgsboende eller har hemtjänst. En del har inga anhöriga eller vänner som hälsar på och då händer det att vi i Diakonin får kontakt med dessa personer, antingen genom att de ringer själva, via vårdcentral eller via vårdinrättning eller ibland via anhöriga som frågar om vi kan besöka dem. 

Då det är många som vi tyvärr inte hinner besöka idag söker vi därför fler trygga personer  som har en stund över då och då och som skulle vilja vara med och göra en viktig insats för en medmänniska. 

I Uddevalla pastorats olika församlingar finns kontaktpersoner för dig som skulle vilja ingå i ett nätverk med fler i Besökstjänst. Hör av dig till någon av oss, så berättar vi mer vad uppdraget innebär och hur vi stöttar dig i uppdraget! 
  
​​Kostnadsfritt 
​Uppdraget innebär inte någon kostnad för deltagaren