Våra begravningsplatser

Uddevalla pastorat förvaltar sex begravningsplatser. Här kan du läsa mer om dem.

kyrkogårdarnas adresser

Sigelhults kyrkogård
Sigelhultsvägen
451 34 Uddevalla

 

Ramneröds kyrkogård
Boxhultsvägen 16
451 51 Uddevalla

 

Norra kyrkogården
Kyrkogårdsgatan 19
451 31 Uddevalla

 

Östra kyrkogården
Västgötavägen
451 34 Uddevalla

 

Lane Ryrs- kyrkogård
Kyrkebyn 121
451 93 Uddevalla