Begravning

Att skiljas från någon kär närstående är förmodligen det svåraste som vi kan vara med om. Sorgen, ensamheten, saknaden blir så påtaglig och smärtsam. Och ofta ställs det samtidigt krav på oss att ta tag i saker som måste ordnas.

Begravning

Begravningen är en del av den sorgeprocess vi har att gå igenom och i den kyrkliga begravningen tar vi fasta på hoppet och ljuset och att döden inte har sista ordet.

Tillsammans med en präst i församlingen skapas förutsättningar för att begravningen skall bli så bra som möjligt för dig och dina närstående.

När du har bestämt tid för begravning via en begravningsbyrå så tar en av församlingens präster kontakt med dig för att anordna ett möte där ni tillsammans kan prata om utformningen av begravningen, till exempel vilka psalmer som skall användas i gudstjänsten. Det kan vara skönt att få samtala med prästen innan begravningen om det som ligger en varmt om hjärtat.

BEGRAVNINGSGUDSTJÄNST

Begravningsgudstjänsten är till för att hjälpa oss att ta avsked av en anhörig eller vän. Den följer en ordning som finns men det finns också möjligheter att vara med och välja psalmer, texter och önskemål om musik.

BEGRAVNINGSLAGEN

Den nya begravningslagen som gäller från första maj 2012 säger att det får gå som mest 30 dagar mellan dödsfallet till dess att gravsättning eller kremation äger rum. När någon är död är det vanligaste att man kontaktar en begravningsbyrå först, men man är alltid välkommen att kontakta Uddevalla pastorat om man har frågor eller funderingar inför det samtalet.

SAMTAL MED PRÄSTEN

Så snart prästen vet om att det ska bli en begravning tar han eller hon kontakt med den närmast anhöriga. Ni träffas och talar om det kristna hoppet, livet, människan som avlidit, och annat som ni tycker känns angeläget. Prästen kan utefter det utforma en gudstjänst som känns personlig och nära. Självklart kan fler vara med vi detta samtal då vi också talar om önskemål som ni anhöriga har, eller den döde har uttryckt tidigare.

MUSIK OCH PSALMER VID BEGRAVNING

Tillsammans med prästen väljer de anhöriga vilka psalmer som ska användas vid begravningsgudstjänsten. Övrig musik och sång kan också diskuteras med prästen och med kyrkomusikern. Om man önskar att någon solist ska medverka brukar man tala om det med begravningsbyrån eller så kanske man själv känner någon som vill bidra med sång eller musik.

MINNESSTUND

I anslutning till begravningsgudstjänst eller minnesgudstjänst samlas anhöriga och vänner ofta till en minnesstund. Den kan hållas hemma i bostaden, i någon av Uddevalla pastorats lokaler eller på någon annan plats. Minnestunden är ett tillfälle att tillsammans minnas och att samla sina intryck. Det kan ges möjlighet att läsa dikter och spela musik som kanske inte fick plats under akten i kyrkan.

Begravningsceremoni

Det är viktigt att ta farväl. Särskilt viktigt är det då man tar ett sista avsked. Seder i samband med en begravning fyller grundläggande mänskliga behov av trygghet och kontinuitet.

Begravningsavgiften

Begravningsavgiften gäller alla som är folkbokförda i Sverige, oavsett om du tillhör något trossamfund eller ej.

Ett ljus i en glaslykta brinner på en murad hylla.

Borgerlig begravning

Alla avlidna, oavsett om man är med i något religiöst samfund eller ej, måste gravsättas. Men alla vill inte ha en begravning i kyrkan. Därför finns det också borgerliga begravningar.

En fyr står på en liten kobbe långt ute i vattnet.

Spridning av aska

Askan efter avliden kan strös ut på annan plats än begravningsplats om Länsstyrelsen ger tillstånd till det.

Gravskick

På våra sex begravningsplatser förekommer olika gravskick. Här kan du läsa mer om de olika gravtyperna.