Avräkningsavtal

När det gäller avräkningsavtal betalar man en summa som uppskattningsvis ska täcka de antal år man vill att skötselavtalet ska gälla.

Eftersom den ekonomiska utvecklingen inte går att förutspå kan vi inte garantera att skötselavtalet ska gälla för ett exakt antal år. Det minsta belopp man kan betala in är 3.000 kr och det högsta beloppet är 25.000 kr. Avtalet kan inte sägas upp.
Ett avräkningskonto öppnas när pengarna sätts in och varje år skickas ett saldobesked ut med specificering av skötselkostnaden. Grundgarantin är att avtalet gäller så länge det finns pengar kvar på kontot. Gravrättsinnehavaren meddelas när pengarna tagit slut och kontot avslutas. Den som så vill kan naturligtvis teckna ett nytt skötselavtal igen. För mer information kontakta kyrkogårdsexpeditionen, tel 0522-64 21 20.