Årsskötsel

Årsskötsel innebär en årlig betalning av det aktuella skötselavtalet.

I början av varje år skickas en faktura för de tjänster som man har beställt. Fakturan är en så kallad förskottsfaktura vilket innebär att den fungerar som ett årligt avtal. Om betalningen uteblir så upphör också avtalet. Fakturan fungerar på så vis som ett erbjudande och om inga önskemål om ändring av skötselavtalet kommer in till oss gäller samma avtal löpande ett år i taget. För mer information kontakta kyrkogårdsexpeditionen, tel 0522-64 21 20.