Foto: Carina Landin

Höstens gudstjänster

September
5/9: Gudstänst i Tystberga kyrka 10.00
12/9: Gudstjänst i Tystberga kyrka 10.00
19/9: Vandringsgudstjänst från Tystberga kyrka 11.30 till S:t Botvidsgården. OBS TIDEN
22/9: Veckomässa i S:t Botvidsgården 19.00
26/9: Gudstjänst i Tystberga kyrka 10.00

Oktober
3/10 Gudstjänst i Tystberga kyrka 10.00
10/10 Ekumenisk gudstjnst i Missionskyrkan 10.30. Ekumenisk kör, kyrkkaffe. Gästpredikant: Britta Hermansson
17/10 Gudstjänst i Tystberga kyrka 10.00. Sång av Christine Ankarswärd
20/10 Veckomässa i S:t Botvidsgården 19.00
24/10 Gudstjänst i Tystberga kyrka 10.00
28/10 Andakt på Björkgården 13.45
31/10 Familjegudstjänst i Tystberga kyrka 10.00
31/10 Konserten ”Återhämtning” med Daniel Reid, sopran och barytonsaxofon, Julikvartetten och Mattias Pérez, gitarr. Biljetter hämtas i S:t Botvidsgården 25-27 okt kl 7-12, 28 okt kl 7-17, 20 okt 7-12.