Från och med 1 september

Tystberga kyrka- vår huvudkyrka

Nu kan vi vara fler personer än de tidigare 8 som var tillåtna i kyrkorna;
20 personer på anvisade platser i Lästringe, Sättersta och Bogsta kyrkor. I Tystberga kyrka är antalet 40 personer och i Bälinge kyrka 50 personer på anvisade platser. Detta gäller fr o m 6 juni 2021 tills annat meddelas.

Från och med 1 september kommer Tystberga kyrka att vara huvudkyrka i församlingen. Alla gudstjänster och förrättningar kommer att hållas här under vinterhalvåret. Vi öppnar upp övriga kyrkor till sommaren igen.

Informationen uppdateras.