Förtroendevalda

Kyrkorådet i Tysslinge församling 2018-2021

Kyrkorådet har till uppgift att styra församlingens arbete så att det sker i riktning mot uppsatta mål. I kyrkorådet 2018-2021 ingår:

  • Gustav Wetterberg, ordförande
  • Susanne Janehult, vice ordförande
  • Johan Bremer, kyrkoherde
  • Rebecka Ardeman Merten, ledamot
  • Gerd Holm, ledamot
  • Leif Halleby, ledamot
  • Ulrik Niemi, ledamot
  • Anne-Marie Eklund, ersättare
  • Christina Ohlsson, ersättare (saknas på bild)
  • Lars Göran Göthlin, ersättare (saknas på bild)