Vad händer i Matteröd

Här hittar ni datum för när vi är i Matteröd.

Gudstjänster i Matteröd

10 mars kl 14.00 Gudstjänst i kyrkan.

31 mars kl 18.00 Musikgudstjänst i kyrkan.

21 april kl 14.00 Gudstjänst i församlingshemmet. Servering.

 

Eftermiddagskaffe i Kyrkans hus i Tyringe

Följande onsdagar kl 14.00

13 mars.

Eftermiddagskaffe i Matteröds församlingshem

Onsdagen den 10 april kl 14.00