Foto: M Carlsson

Vad händer i Hörja

Här finns information om vad som händer i Hörja.

Gudstjänster i Hörja 

24/3 kl 14.00 Gudstjänst i kyrkan. Kyrkkaffe och åror i Hörjagården efter gudstjänsten.

1/4 kl 10.00 Mässa i kyrkan.

5/5 kl 14.00 Gudstjänst i kyrkan.

 

 

Stick och virk, Andakt och café och Sopplunch mm

12 mars kl 14.00 Stick och virk i Byastuan.

26 mars kl 14.00 Stick och virk i Byastuan.

9 april kl 14.00 Stick och virk i Byastuan

19 april kl 09.30 Andakt och cafåe i Hörjagården.

23 april kl 14.00 Stick och virk i Byastuan.