Så jobbar vi på fritids

Tider för Stjärnans fritidshem:

Vi har öppet kl. 06.15 - 17.45.

Efter frukost följer vi barnen till buss och skola.  
Efter skoldagens slut, blir barnen hämtade av Stjärnans personal och går gemensamt upp till fritishemmet för eftermiddagsaktiviteter. 

Fritidshemmet har nära samarbete med Stjärnans förskola. Öppningar och stängningar samordnas med personal och vi gör även ibland en del gemensamma aktiviteter tillsammans med alla barn.   

Fritidshemmets aktiviteter:

Barnen har stor möjlighet att själva välja aktiviteter som finns tillgänligt både utomhus och i våra lokaler. 

Utedag: Vi går till närliggande skogsområde ca 1gång /vecka tillsammans med alla barn.  

Relaxeftermiddag för dem som önskar en lugnare stund efter skoldagen

Åldersanpassade aktiviteter i mindre grupper där vi utgår från läroplan för grundskolan och såklart barnens behov och önskningar.

Ca 1-2 gånger/termin inbjuds barnen att vara med och medverka vid familjegudstjänster i Tyringe kyrka. Medverkan är frivillig. Gudstjänsten har ofta ett tema för tillfället som barnen får möjlighet att arbeta med under terminen.