Foto: S Thörn

Nytt protokoll

Protokoll från Kyrkorådet 2022-09-05

Nytt protokoll från Kyrkofullmäktige. Klicka här för att hitta dit.

Vill ni komma till gamla protokoll klickar ni här.