Barn och familj

Vi erbjuder gruppaktiviteter för barn och familjer med olika inriktning för alla åldrar.

Alla barn är Guds barn i kristen tro.  Barnets samhörighet med och gemenskap med Gud är självklar i Svenska kyrkans möte med barnet. Alla barn har enligt FN:s barnkonvention rätt till fysisk, psykisk, social och andlig utveckling.  Svenska kyrkan vill vara ett stöd i den på många sätt utmanande uppgiften att bidra till barnets utveckling och lärande. Kyrkan vill göra det möjlighet för barnet att få del av en andlig miljö präglad av livsmod, där barnet kan växa och utvecklas."    

(Hämtat ur: Svenska kyrkans möte med barnet 0-6 år)

Suzanne Saarikari

TYRINGE PASTORAT

Diakoniassistent

Ninni Jerevall

TYRINGE PASTORAT

Församlingsassistent

Ninni Jerevall

TYRINGE PASTORAT

Församlingsassistent

Glenn Bengtsson

Glenn Bengtsson

TYRINGE PASTORAT

Kyrkomusiker