VÄLKOMMEN TILL TYRINGE PASTORAT!  

Tyringe pastorat består av Tyringe församling, Västra Torups församling och Röke församling. Hörja, Matteröd och Finja tillhör Tyringe församling.  Här finner du information om gudtjänster, gruppverksamheter & evenemang. Önskar du komma i kontakt med kyrkans personal, hittar du kontaktuppgifter under Personal i vänstermenyn. Expeditionens öppettider står i högerspalten. 

 

Skapad:2010-11-17 11:05:00

Här kan du läsa mer om det som händer den närmaste veckan i Tyringe, Västra Torup och Röke församling. VÄLKOMMEN TILL KYRKAN!

Läs mer

Rättsvar till kyrknytt nr 4.

Skapad: 2015-12-17 11:20:00

Barnpyssel s 12:

Idag har en frälsare fötts åt er.

Bilden s 11. En julkrubba.

      

Facebook_delatrodelaliv

Skapad:2015-07-01 13:27:00

En facebooksida där du tillsammans med andra får möjlighet att dela personliga tankar om tro och liv. Sidan är en del av Svenska kyrkans större satsning Dela tro - dela liv.

Läs mer om Dela tro - dela liv

 

änglarad smal

Vi har DOPÄNGLAR i Tyringe pastorat

I april invigdes ”Dopträdet” i Finja kyrka. Dopträdet är tillverkat av IR Smide från Vinslöv. Nu finns "dopträd" i Matteröd och i Finja kyrka, och tanken är att det ska finnas i pastoratets alla kyrkor. 

Läs mer om dopträd och dopänglar 

 

DIAKONI – kyrkan som medmänniska

Genom diakoniarbete har kyrkan möjlighet att vara ett särskilt stöd för den enskilda människans behov.  Du kan få stöd i form av samtal och hembesök, eller ta del av olika gemenskapsträffar för dem som önskar. Vill du komma i kontakt med kyrkans diakon, finns kontaktuppgifter i länken nedan. 

Läs mer om diakoniarbete i Tyringe pastorat

Smal bild - diakoniarbete

        

Skapad:2010-12-21 18:55:00

den lilla verksamheten med STORT hjärta! Stjärnan har en kristen profil och är öppen för alla.

Läs mer om Stjärnans förskola & fritidshem

 

                        

Lek med "fallskärmen"

Foto: Pernilla Åkesson

    

           

                     

  

 

           

           

 

           

           

 

 

          

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dagens bibelord

Be för mig vid nästa gudstjänst

Varje gudstjänst ber vi till Gud. Om du vill så ber vi gärna för dig. Kom ihåg att markera om du vill vara anonym.

Jag heter:

Jag vill vara anonym:

Min bön:
Vad är 1 + 5 ?

TYRINGE PASTORAT

Skapad: 2013-08-21 16:23:00

Besöksadress: Johan Ullbergs gata 10, Tyringe. 

Postadress: Box 135, 282 23 Tyringe

Telefontid vardagar kl 10-12, tfn 0451-555 50 (Fax: 0451-555 51)

Exp öppet tisd-tors kl. 10-12  

e-post: tyringe.pastorat@svenskakyrkan.se          

Kyrkogårdsärende:

Frågor kring kyrkogårdarna, gravrätter, skötselavtal etc.

Anders Håkansson, tfn 555 69   mobilnr: 0706-57 76 04     anders.hakansson@svenskakyrkan.se

Nås säkrast på telefon måndagar och onsdagar

 Bokningar:

Bokningar av dop, vigsel, begravning, lokaler etc.

Chatarina Caesar,                        tfn 555 72                       chatarina.caesar@svenskakyrkan.se

 Kyrkoherde:

Sara Ericsson, tfn 555 52             mobilnr: 0707-52 09 54                sara.ericsson@svenskakyrkan.se

 Församlingsvärdinna:

Praktiska frågor kring dina bokningar, servering etc.

Ia Olsson,tfn 555 60

 Förskolechef:

Frågor kring Stjärnans förskola & fritidshem.

Gunnel Pålsson, tfn 555 61         

mobilnr: 0725-77 00 67          

gunnel.palsson@svenskakyrkan.se

 

 

 

 

 

 

 

 

//