Taizeresan 2023

Info inför resan

Överenskommelse Taizé för dig under 18 år - Lämna in senast 26 juni

Överenskommelse Taizé för dig över 18 år - Lämna in senast 26 juni

Parental agreement- Lämna in senast 26 juni
Tydligare vad som ska skrivas på detta kryptiska dokument. Öppna i tex chrome för att kunna läsa kommentarerna

Önskemål om boende, m.m.:
Du som ännu inte svarat – senast 26 juni vill ha in ditt svar. 
Formulär

Lämna blanketter och passkopia till Trollbäckens kyrka (Timmy Ullhag) eller maila (inscannat eller foto) till tyreso.unga@svenskakyrkan.se