Stjärnvandring 17 september

Stjärnvandring är namnet på den årliga tradition med pilgrimsvandringar som startar från olika ”stjärnspetsar” i olika församlingar/stadsdelar på morgonen och strålar samman till pilgrimsmässa i en av våra innerstadskyrkor på eftermiddagen.

Flera församlingar arrangerar vandringar från sin stadsdel och inbjuder församlingsbor att delta. En av dessa vandringar startar i Tyresö och är strax över två mil. Önskar du andra alternativ på vandringslängd kan du gå in här: https://www.svenskakyrkan.se/stockholmsstift/pilgrimsvandring

I år firas pilgrimsmässan i Storkyrkan, i Gamla stan. Tema för årets Stjärnvandring är Hållbar inåt, hållbar utåt.

Pilgrimsvandring med start ifrån Tyresö

Medtag kläder efter väder, bra skor, vatten och matsäck för hela dagen. Vandringen är ca två mil lång och krävande. Eventuellt åker vi kommunalt sista biten, så ta med SL-kort eller motsvarande om du eller gruppen behöver avbryta vandringen.

Sträcka: ca 20km
Start kl. 08.30 Bollmoradalens kyrka, Kyrkogränd 14 i Tyresö. Avslut med klimatmässa kl. 17.00 i Storkyrkan, Gamla stan. Fika för vandrare finns i Finska kyrkan från kl 15.30.

Anmälan till tyreso.pilgrimscentrum@svenskakyrkan.se, märk mailet med Stjärnvandring i rubriken.

Läs mer om Stjärnvandring här: https://www.svenskakyrkan.se/stockholmsstift/nyheter/hallbar-inat-hallbar-utat

Stärnvandringen är en del av Week of Action. Ett nätverk av gräsrotsrörelser och organisationer kallar till en aktionsvecka för social och klimaträttvisa (som går under namnet ”Week of action for social and climate justice”) i hela landet mellan den 15 och 22 september.