Ett led människor går på en stig bland lövträd.
Foto: Daniel Claesson /Ikon

Pilgrimsvandra i tystnad

Allt fler drar sig undan på retreat för att ge sig tid att reflektera. Att pilgrimsvandra i tystnad är en form av retreat i tyst gemenskap med medmänniskor, djur och natur. Lördag 12 augusti.

Lördag 12 augusti 2023
10.00-16.00

Allt fler drar sig undan på retreat för att ge sig tid att reflektera. Att pilgrimsvandra i tystnad är en form av retreat i tyst gemenskap med medmänniskor, djur och natur. Vandringen leds av van ledare som inspirerar med kortare tankar längs vägen.

Vi går ca 1,5 mil längs Kristinavandringen som har ett bra underlag och är lätt att gå. Du behöver kläder efter väder, något att sitta på vid raster, stadiga skor, vattenflaska och matsäck för dagen. Medtag SL-kort då avslut kan komma att bli på annan plats.

Start vid Pilgrimscentrum, Kyrkvägen 6.
Ingen anmälan, välkommen!

Att pilgrimsvandra är att ge sig själv tid till gemenskap och reflektion där kropp och sinne är med i processen. Vägen och det som möter kan bära budskap om hopp, insikt och tacksamhet.

Har du frågor? Mejla till tyreso.pilgrimscentrum@svenskakyrkan.se

Stockholms Pilgrimscentrum i Tyresö

Stockholms Pilgrimscentrum i Tyresö är en mötesplats för samtal, andlig fördjupning och pilgrimsvandring.

Aktuella pilgrimsvandringar

Vi arrangerar regelbundet vandringar och andra pilgrimsaktiviteter. Se datum för våra organiserade vandringar.

Nyfiken på pilgrimsvandring?

Att pilgrimsvandra är att ge sig själv tid till gemenskap och reflektion där kropp och själ är med i processen.