Gökotta och pilgrimsvandring

Traditionen kring Gökotta är att gå ut i naturen, ofta upp på ett berg för att lyssna efter göken. I naturen kan vi känna närvaron och livet, våren ger hopp vittnar om paradiset. Torsdag 18 maj.

08.00 Gökotta utanför Stockholms Pilgrimscentrum i Tyresö

Traditionen kring Gökotta är att gå ut i naturen, ofta upp på ett berg för att lyssna efter göken. I naturen kan vi känna närvaron och livet, våren ger hopp vittnar om paradiset.

Gökottan firas vid pilgrimslabyrinten där alla kan vara med (vid regn i Pilgrimskapellet). De som sedan vill är välkomna med på efterföljande pilgrimsvandring. Pilgrimscafét håller öppet efter Gökottan.

08.45 Pilgrimsvandring

Vandringen inleds kl 08.00 med Gökotta vid Pilgrimscentrum som blivit en tradition. Vi inleder därefter vandringen med att hitta en fin plats för frukostfika. Därefter pilgrimsvandrar vi tillsammans i varierande terräng ca 1 mil. Medtag liten frukost och lunchmatsäck, samt stadiga skor och kläder efter väder. Avslutning vid Pilgrimscentrum ca kl 15.00.

Att pilgrimsvandra är att ge sig själv tid till gemenskap och reflektion där kropp och sinne är med i processen. Vägen och det som möter kan bära budskap om hopp, insikt och tacksamhet.

Har du frågor och vill komma i kontakt med oss mejla till: tyreso.pilgrimscentrum@svenskakyrkan.se

 

Datum: Torsdag 18 maj 2023
Tid: 08.00-ca 15.00

Aktuella pilgrimsvandringar

Vi arrangerar regelbundet vandringar och andra pilgrimsaktiviteter. Se datum för våra organiserade vandringar.

Ett krucifix hänger på väggen bredvid ett fönster med glasmålningar.

Gudstjänst

I Tyresö firas flera gudstjänster, andakter och mässor varje vecka. En gudstjänst är alltid offentlig. Du som vill delta är välkommen, precis som den du är. Ofta används orden gudstjänst och mässa, där skillnaden är att i en mässa firas det alltid nattvard. 

Stockholms Pilgrimscentrum i Tyresö

Stockholms Pilgrimscentrum i Tyresö är en mötesplats för samtal, andlig fördjupning och pilgrimsvandring.