Klippor som sluttar ner mot vattnet i skärgården.
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Ekonomisk hjälp

Tyresö församling ger inte ut akuta pengabidrag. Däremot kan vi efter en ansökan hjälpa till med komplement till försörjningsstöd.

Komplement till försörjningsstöd

Tyresö församling ger inte ut akuta pengabidrag. Vår ekonomiska hjälp ersätter inte det försörjningsstöd som man kan vara berättigad till via socialtjänsten. Däremot kan vi efter en ansökan hjälpa till med komplement till försörjningsstöd, i form av bidrag till köp av materiella ting som skor, kläder eller möbler. Dock ej skulder, hyra, tandläkarkostnader och mat. Undantag görs för tandläkarundersökningar.

Insamlade medel

Det finns många som behöver hjälp i Tyresö. Den ekonomiska hjälpen tas aldrig från den kyrkoavgift som medlemmarna betalar, utan bara från insamlade medel.

Vill du bidra?

Vill du hjälpa till får du gärna swisha till 123 105 33 47. Märk gåvan ”diakoni”. Det går också bra att komma in till någon av våra kyrkor och lämna kollekt.

Behöver du ekonomiskt stöd?

Fyll i blanketten nedan. Ladda ner som pdf och skriv ut, alternativt kom förbi församlingsexpeditionen i Bollmoradalens kyrka och hämta en blankett. Blanketten lämnas åter till diakon Berth Adamsson, via post eller församlingsexpeditionen. Se öppettider för expeditionen längre ner på sidan. Kontakta Berth vid eventuella frågor.

Församlingsexpeditionen

Har du frågor som gäller kyrkotillhörighet eller in- och utträde ur Svenska kyrkan? Behöver du hjälp med att boka tid för dop, vigsel, välsignelse eller begravning? Vill du låna en dopklänning eller hyra en lokal för dopkaffe? Då är du välkommen att kontakta Församlingsexpeditionen! Vi sitter i Bollmoradalens kyrka.

Adress: Kyrkogränd 14, 135 43 Tyresö
E-post: tyreso.forsamlingsexp@svenskakyrkan.se
Telefon: 08-410 937 20

Öppettider: Mån, tis, tors och fre 10.00-12.00 & 13.00-15.00. Onsdag 13.00-15.00
Helgdagar och midsommarafton är församlingsexpeditionen stängd. 

Någon har på sig ett halsband med ett diakonemblem.

Diakoni

Diakoni är kyrkans omsorg om medmänniskan och skapelsen, ibland kallas det kyrkans sociala arbete. Tyresö församling erbjuder olika former av stöd och hjälp.