18+

Vart tar jag vägen efter ungdomstiden i kyrkan? Hur balanserar jag mitt liv som kristen i det vardagliga livet? Är det fel att som kristen vilja ha en karriär och bli rik? Var är min plats nu när jag inte är 15 år längre?

Välkommen till en samtalsgrupp för dig som är mellan 18–25 år. Vi träffas en söndagskväll i månaden i samband med Taizémässan. Efter mässan äter vi en gemensam middag och sedan samtalar vi om hur det är att vara ung vuxen och kristen. Inte alltid en lätt kombination…

Vi inleder med Taizémässa kl. 17.00, en gudstjänst inspirerad av andaktslivet i Taizé och som kretsar kring tystnad och meditativa sånger. Varje träff har ett tema. Exempel på teman kan vara förlåtelse, bön, skuld eller djupdykning i en kyrklig högtid.

Alla träffar är fristående från varandra. Så du behöver inte delta på alla träffar för att vara med i verksamheten.

Träffarna är kostnadsfria och det krävs ingen anmälan för dig att delta. Men vill du ha middag och/eller utskick med information om träffarna så kan du anmäla dig via länken nedan.

Anmälan

Anmälan till ungdomsverksamhet

Här finns länk till anmälan för höstens verksamheter

Tyresö Unga på Instagram

Följ

Taizémässa

En enklare gudstjänst inspirerad av andaktslivet vid kommuniteten i Taizé. Gudstjänsten präglas av bön, tystnad, meditativa sånger på alla världens språk.