Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

Musik och körer

Musikverksamheten i pastoratet är en viktig och mycket uppskattad del av vårt gudstjänstliv. Vi fortsätter att lägga resurser och engagemang i olika typer av musikmedverkan i våra församlingar.

Körer

Tvååkers pastorat har körer för både barn och vuxna.

Våra musiker