Skaparsöndagar

Välkommen att utforska dina kreativa sidor hos oss! Läs mer och anmäl dig här.

Dagen inleds kl. 11.00 med mässa och förstärkt kyrkkaffe. Sedan skapar vi i 
olika material, utifrån de reflektioner vi gör kring Frälsarkransens pärlor, till ca 
kl 15.00. 

19/11 kl 11.00 Turinge kyrka. Skaparsöndag i samband med Turinge söndag

10/12 kl 11.00 Nykvarnskyrkan. Skaparsöndag i samband med Gudstjänst för SMÅ och stora.

Detta riktar sig till unga vuxna och äldre. Aktiviteten är kostnadsfri.
Anmäl dig gärna i förväg för ett eller flera tillfällen till Maija Karlsson via mejl maija.karlsson@svenskakyrkan.se        

Välkommen!