LIVSPAUSGUDSTJÄNST

Här får du möjlighet till stillhet, andlighet och gemenskap.

Det förblir samma rofyllda oas mitt i Nykvarns centrum, för alla som vill unna sig en musikfylld, stillsam källa till vila och kraft mitt i vardagen. En paus i livet.

En gång i månaden samlas vi och lyssnar på gripande musik, tänder ljus vid förbönen och bjuds på kaffe, saft och smörgås. En liten paus från det som
ständigt pågår i livet.

Nykvarnskyrkan kl. 18.00 den: 
23/8, 20/9, 18/10 och 15/11 2020.
 
Välkommen!

För mer information, kontakta prästen Annica Lahti