LIVSPAUSGUDSTJÄNST

Här får du möjlighet till stillhet, andlighet och gemenskap.

Det förblir samma rofyllda oas mitt i Nykvarns centrum, för alla som vill unna sig en musikfylld, stillsam källa till vila och kraft mitt i vardagen. En paus i livet.

En gång i månaden samlas vi och lyssnar på gripande musik, tänder ljus vid förbönen och bjuds på kaffe, saft och smörgås. En liten paus från det som
ständigt pågår i livet. Pga covid-19 krävs föranmälan för att fira gudstjänsten på plats i Nykvarnskyrkan. Ring expeditionen på tel 08 554 909 20. 

Nykvarnskyrkan kl. 18.00 den: 
28/2, 28/3, 25/4 och 23/5 2021.
 
Gudstjänsten sänds via Facebook.

Välkommen!

För mer information, kontakta prästen Annica Lahti