Protokoll

Här hittar du samlat alla protokoll från församlingens kyrkofullmäktige, kyrkoråd och utskott.

Söker du ett äldre protokoll, eller protokoll/minnesanteckningar från ekonomiutskott eller arbetsutskott, vänligen kontakta expeditionen på tel 08-554 909 20 eller skicka ett e-postmeddelande.