Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Protokoll

Här hittar du samlat alla protokoll från församlingens kyrkofullmäktige, kyrkoråd och utskott.

Söker du ett äldre protokoll, eller protokoll/minnesanteckningar från ekonomiutskott eller arbetsutskott, vänligen kontakta expeditionen på tel 08-554 909 20 eller skicka ett e-postmeddelande.