Kyrkogårdsutskott

Kyrkogårdsutskottets ordinarie ledamöter  
Krister Eriksson, Ordförande                                                       
Gunvor Strömbom
Hans Walmstedt
Anneli Tikkanen-Rózsa           

På kyrkoherdens uppdrag: Jimmy Bäckström, kyrkogårds- och fastighetsansvarig                                              

Länsstyrelsens ombud i begravningsfrågor
Dan Fagerlund