Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Internationellt arbete

Utöver det viktiga arbete som sker i församlingen jobbar kyrkan ständigt med att hjälpa människor ute i världen.

"Svenska kyrkans Internationella arbete" har ett mer än hundraårigt samarbete med kyrkor i Afrika och Asien. Basen i det internationella arbetet är Svenska kyrkans församlingar, som informerar, utbildar och samlar in pengar - till exempel genom kollekter, basarer och aktiviteter på stan. I dag utförs arbetet för en rättvis värld utan hunger, fattigdom och förtryck i en världsvid kristen gemenskap.

I kyrkans globala och lokala arbete för fred och människors lika värde finns en tydlig koppling till miljöfrågor. Församlingen ska som kyrka bedriva ett aktivt och långsiktigt miljöarbete med ett gott förvaltarskap av samhällets och skapelsens resurser. 

Inom Turinge-Taxinge församling finns en del som kallas Internationella gruppen. Kontakta expeditionen på tel 08-554 909 20 om du undrar något kring det internationella arbetet, så hjälper de dig att komma i kontakt med gruppen.

 

TIDIGARE INSATSER

Under 2014-2015 har församlingen fokuserat på ett projekt (utanför Svenska kyrkans internationella arbete) som går ut på att bygga upp hus i Homs i Syrien, en stad som innan kriget var blomstrande och välmående, men som nu är ett sönderskjutet skal med raserade hus och bostadslösa människor. Vi ville ge hopp till människorna i Homs och deltog därför i ett internationellt projekt för återuppbyggnad av husen. Under hösten 2014 och våren 2015 samlade församlingen in drygt 200 000 kr in till Homs, vilket räcker till att renovera/bygga upp ca 9 hus. Vi är väldigt glada över att insamlingen blev så lyckad så att vi verkligen fick chans att hjälpa människorna i Homs att få tillbaka sina hem.

Turinge-Taxinge församling har också haft ett mångårigt samarbete med Kyamulailes vänner, en förening som stödjer befolkningen i Kyamulaile Ward i Tanzania. Församlingen har bla bidragit till projekt för exempelvis utbildning, hälsovård och indirekt miljöarbete. Läs mer om livet i byn Kyamulaile här.