Inställda verksamheter

Vi följer folkhälsomyndighetens riktlinjer.

Med anledning av Coronavirus covid-19

Inställda verksamheter
* Motorer och käk
* Öppen förskola och Babycafé
* Miniorer och juniorer med barnkörer
* Knutpunkten
* Samtal i centrum
* Drällis
* Tisdagsgruppen och Allsång på finska
* Skunk och Ung pilgrim
* Cantate och Existens

* Gudstjänst. Vi firar gudstjänst på de sätt som är möjliga, digitalt, eller fysiskt med max 8 personer närvarande, exklusive medverkande.
Medverkande utöver de åtta bör innefatta så få personer som möjligt. Följ gärna gudstjänsterna via vår Facebooksida.

Vid oro är du välkommen att ringa 08-554 909 20.

Mer information hittar du på www.folkhalsomyndigheten.se


DOP, VIGSEL BEGRAVNING 
OBS! Endast 20 (exkl. tjänstgörande) deltagare vid begravning i kyrkan på grund av rådande omständigheter kring Covid-19.
Vid minnestund gäller åtta deltagare i våra lokaler vid minnestund.  
Vigsel och dop max åtta deltagare (exkl. tjänstgörande, präst musiker och vaktmästare). 
Dopfika, vigselmottagning endast åtta deltagare totalt i våra lokaler.