Meny

Information om hur vi tänker om Covid-19

För oss är det viktigt att ta oron på allvar

Uppdaterad version 22 juni 2020

I Turinge-Taxinge församling är vi måna om människor och vill att miljön i våra kyrkor och församlingslokaler ska vara trygga att vistas i, därför följer vi dagligen information om det nya Corona-viruset (Covid-19) och möter oro både hos varandra, oss själva och församlingsbor.

Vi samtalar regelbundet i vår personalgrupp och gör regelbundet förändringar i verksamheten. Under tisdagen den 10 mars ändrade Folkhälsomyndigheten sin bedömning till ”mycket hög risk för samhällsspridning” och utöver detta kommer nya direktiv från regeringen. Den 25 mars började nya direktiv gälla för oss som bedriver verksamhet under Livsmedelsverkets föreskrifter vilka ni läsa nedan om Kafé Änglagott. Den 29 mars skärptes restriktionerna om allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, vilket berör Svenska kyrkans församlingsliv. Församlingen följer ständigt nyheterna och myndigheters rekommendationer och bedömningar samt information från Svenska kyrkans Intranät.

Om vi som anställda eller du som församlingsbo visar symtom på feber, snuva och hosta ber vi dig återkomma när du blivit frisk. Folkhälsomyndigheten ber alla i riskgrupper och de över 70+ minska på sina sociala kontakter och stanna hemma. I församlingen följer vi dessa rekommendationer och är medvetna om att det kan ställa till problem eller verka hårt mot en viss grupp i samhället - men vi gör det för att hjälpas åt och för att värna om både er och oss själva. Vi ber om förståelse.

Information om verksamheten i församlingen i nuläget:

Följ de råd för hygien som finns:

* Handtvätt med tvål och varmt vatten är effektivt mot viruset. Tvätta noggrant under 20 sekunder. Gnugga ordentligt på alla sidor an händer och fingrar och under ev ringar. Glöm inte tummarna, fingertopparna och mellan fingrarna. Ta vara att tvätta händer när du kommer till arbetet, efter hemkomst, innan matlagning, före måltid och efter toalettbesök.
* Handsprit är ett bra komplement.
* Undvik att röra ditt ansikte eller ögonen.
* Håll avstånd till personer som nyser eller hostar och undvik beröring med dessa.
* Stanna hemma om du har symtom på luftvägsinfektion, ex hosta och feber.
* Vänd dig bort från personer i din omgivning om du behöver nya eller hosta. Nys eller hosta i armvecket.

Gudstjänster:
Vi fortsätter i nuläget fira våra gudstjänster som vanligt där vi följer gränsen på max 50 gudstjänstdeltagare totalt inkl tjänstgörande präst, musiker, vaktmästare etc. Vi tar hänsyn till de moment i gudstjänsten där kroppskontakt ingår – fridshälsning och nattvardsfirande. Fridshälsning sker nu med ögonkontakt och förslagsvis händerna på hjärtat. Nattvard inbjuds till att doppa brödet eller enbart ta emot bröd. Detta påminner prästen om i gudstjänsten. Prästen har också handsprit vid altaret att använda sig av innan man dukar upp nattvarden.

Gudstjänsterna på Äldreboendet Lugnet tar paus tillsvidare. En av våra präster har vidare kontakt med Lugnet om situationen och de boendes mående.

Lunchbönerna i Nyvkarnskyrkan tis-fre kl 12 firas som vanligt.

Våra vuxenkörer har sommaruppehåll och det kommer ny information vid terminsstart.

Tänk på att det via radio och TV samt på sociala medier förekommer gudstjänster och andakter om du känner att vill ta del av en kristen gemenskap när du inte själv kan vara närvarande samt följ Turinge-Taxinge församling på Facebook för att ta del av våra digitala reflektioner en gång i veckan.

När det gäller begravningar så har Svenska kyrkan gått ut med information. Som huvudman för begravningsverksamheten i Nykvarns kommun har församlingen ett ansvar att verksamheten fungerar även under kris. Läs informátionen från Svenska kyrkan centralt. Hör av dig till församlingen och prata med oss om du undrar något. Vi vill så klart att ert avsked ska bli fint och värdefullt även under tider där kanske inte alla kan eller får samlas till begravning. Vi förhåller ju oss till det max antal som vi får samlas och är man sjuk eller tillhör riskgrupp kan man ju inte delta. Dock påminner både vi och från Svenska kyrkan centralt att inte vänta med begravning. Läs mer på: Svenska kyrkans hemsida

När det gäller dop och vigsel så har vi förståelse för att ni väljer att skjuta på det till senare tillfälle - det är bara att höra av er till expeditionen. Tänk dock på att ett dop och vigsel kan ske med de allra närmaste släkt och vänner och att ni vid senare tillfälle bjuder in till större firande när situationen tillåter.

Undervisning:
Resan till Israel som är planerad för september är inställd. 

Barnverksamheten har sommaruppehåll och information om höstens verksamhet ges vid terminsstart.

Babycafé och Öppen förskola har nu sommaruppehåll.

www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/fragor-och-svar/

Bra information om hur man pratar med barn finns på:
www.krisinformation.se
”Så pratar du med barn om Corona-viruset”

Diakoni:
Knutpunkten, Samtal i Centrum, Syföreningen och Tisdagsgruppen och den övriga finska församlingsverksamheten har sommaruppehåll. Information om höstens verksamhet kommer vid terminsstart.

Församlingen erbjuder telefonkedjor till de som så önskar och vi har kontakt med församlingsbor som behöver hjälp att handla och gå andra ärenden. Det förekommer också att vi kör ut matlådor till äldre som behöver extra stöd och omtanke och om du själv vill eller om du känner någon som skulle behöva extra stöd, omtanke eller några matlådor, så kontakta oss i församlingen.

Mission/Kafé Änglagott:
Kafé Änglagott håller öppet som vanligt. Vi följer de föreskrifter från Folkhälsomyndigheten som började gälla den 25 mars för bestämmelser enligt Livsmedelsverket. Därför har vi under vår egenkontroll riskbedömt vår verksamhet, glesat ut mellan våra bord och öppnat upp ”kyrktorget” utanför kyrksalen för sittplatser. Vi ber er hålla avstånd i kön, tvätta händerna ordentligt och hand-desinficera vid disken när du tar kaffe. Även personalen har handsprit vid kassan. Information ges vid ingången till Kaféet och Nykvarnskyrkan att man stannar hemma om man visar tecken på feber, snuva, hosta samt om man tillhör riskgrupp eller är 70+. Vi är medvetna om att det kan ställa till problem eller verka hårt mot en viss grupp i samhället - men vi gör det för att hjälpas åt och för att värna om både er och oss själva. Personalen på Änglagott kan leverera det fikabröd ni önskar. Kontakta dem på 08-554 909 30.

Generellt är det färre som fikar inne på kaféet men många kommer och köper med sig fikabröd hem. Drällis på fredagar mellan 13-15 fortsätter under sommaren som vanligt. Tänk på att  man med avstånd kan sitta ute och fika. 

Vår expedition har öppet och har telefontid som vanligt på vardagarna. Vi förväntar oss att ni respekterar myndigheternas rekommendationer om att inte vistas i allmänna lokaler om ni visar symtom på sjukdom. En skylt vid entrén på Herrgården och Nykvarnskyrkan påminner även om detta.

Vi tackar för er förståelse över denna situation och fortsätter vårt arbete med att följa nyheter och råd på myndigheter och andra aktörer. Vi behöver varandra!

Tveka inte att höra av er om ni har några frågor eller behöver prata med någon. Känner du någon som skulle behöva lite extra hjälp i dessa tider, skicka oss ett mail med namn och telefonnummer, så kan vi höra av oss till denne.

Med vänliga hälsningar

Patrik Ingemansson
Kyrkoherde