Information om Covid-19

Se uppdateringar om våra verksamheter. För oss är det viktigt att ta oron på allvar.

Uppdaterad version 26 januari 2021

Fortfarande gäller restriktioner med anledning av Corona. Idag får sammankomster, både privata och offentliga, samt möten inte tillåtas mer än åtta personer. Församlingen har lagt upp en plan för den kommande perioden utifrån detta och har både ställt in och ställt om våra verksamheter. Söndagens gudstjänster kommer att sändas digitalt på Facebook och vår hemsida. Vi har kontaktat de familjer som har inbokade dop, bröllop och begravningar för vidare samtal.   

I Turinge-Taxinge församling är vi måna om människor och vill att miljön i våra kyrkor och församlingslokaler ska vara trygga att vistas i, därför följer vi dagligen information om Corona-viruset.

Vi samtalar i vår personalgrupp och gör regelbundet förändringar i verksamheten. Nedan följer information om läget just nu.

Församlingen kommer inte anordna offentliga tillställningar som ska locka till många besökare. Detta har vi beslutat gäller tills andra restriktioner gäller.

•Vi värnar om den diakonala omsorgen.

•Vi firar gudstjänst på de sätt som är möjliga, digitalt, eller fysiskt med max 8 personer närvarande, exklusive medverkande. Medverkande utöver de åtta bör innefatta så få personer som möjligt. Senast varje fredag kl 12 kan man ringa och föranmäla sig till söndagens gudstjänst. Det säkerställer att vi inte blir fler än tillåtet och för dig som vill komma säkerställer en plats och inte behöver vända i dörren. 

•Vi ger fortsatt möjlighet till dop och vigsel, med max 8 personer närvarande, exklusive medverkande. Medverkande utöver de åtta bör innefatta så få personer som möjligt. Håll kontakt med de som av olika skäl vill skjuta upp.

•Vi ger fortsatt möjlighet till begravning med max 20 personer närvarande exklusive medverkande. Medverkande utöver de 20 bör innefatta så få personer som möjligt.

•Vi håller kyrkorna öppna så långt det är möjligt, gärna med präst/diakon på plats i möjligaste mån.

•Vi låter kyrkklockorna ringa vid gudstjänsttid som en maning till bön.

Generellt har vi under hela perioden av pandemin firat gudstjänster under säkra former utan trängsel. 

Att vi väljer att fira våra gudstjänster visar på församlingens uppdrag (dock endast med åtta deltagare exkl. tjänstgörande eller/och digitalt). Det sker utvärdering kontinuerligt huruvida vi ska fortsätta fira med församling på plats eller enbart digitalt. Gudstjänst kommer alltid på något sätt att firas i vår församling. 

Följande verksamheter ställs in i sin gamla utformning:

Motorer och käk  
Öppen förskola och Babycafé
Miniorer och juniorer
Knutpunkten
Drällis
Tisdagsgruppen på finska
Samtal i C
Svenska kyrkans unga - träffas digitalt via Zoom varje onsdag.
Ung Pilgrim
Cantate
Existens
Finsk allsång

Verksamheter kan komma att påbörjas i mindre omfattning med enskilda möten och promenader, hör av er till gruppledaren för mer information om läget. 

I våra verksamheter undviker vi trängsel och nära kontakt. Vi utvärderar kontinuerligt våra verksamheter och ändringar kan ske.  

 Övrig information:

Följ Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att minska smittspridningen, läs mer på deras hemsida och vad som gäller i region Stockholm

Nedan är några sammanfattade råd:

* Stanna hemma om du bara känner dig lite förkyld.
* Handtvätt med tvål och varmt vatten. Tvätta noggrant under 20 sekunder. Gnugga ordentligt på alla sidor av händer och fingrar och under ev ringar. Glöm inte tummarna, fingertopparna och mellan fingrarna. Ta som vana att tvätta händer när du kommer till arbetet, efter hemkomst, innan matlagning, före måltid och efter toalettbesök.
* Handsprit är ett bra komplement.
* Undvik att röra ditt ansikte eller ögonen.
* Håll avstånd till andra personer både inom- och utomhus.
* Undvik kollektivtrafik om det är möjligt.
* Arbeta hemifrån om du har möjlighet.
* Vänd dig bort från personer i din omgivning om du behöver nysa eller hosta. Nys eller hosta i armvecket.

Med vänliga hälsningar
Patrik Ingemansson
Kyrkoherde