Information om Covid-19 1 juni 2021

Församlingens riktlinjer från den 1 juni 2021

Vid kyrkliga gudstjänster anpassar vi antalet efter kyrkans storlek utifrån gällande rekommendationer upp till det max-tak som regeringen bestämmer. Våra lokaler ska vara säkra att vistas i.

För våra kyrkor gäller följande:

·         Turinge kyrka 45 pers sittande på anvisade platser

·         Taxinge kyrka 30 pers sittande på anvisade platser

·         Nykvarnskyrkan 25 pers sittande på anvisade platser

·         Turinge kapell 12 pers sittande på anvisade platser

I dessa antal ingår inte tjänstgörande präst, musiker, vaktmästare, begravningsentreprenör. Ej heller solist, brudpar, brudfölje, dopfamilj eller fotograf. Vi ber er ändå att hålla ner antalet tjänstgörande. Trängsel kan uppkomma framme i kyrkan om det rör sig mycket folk. Tänk på att det är trängre framme i Taxinge kyrka än framme i Turinge kyrka. Tjänstgörande präst vid gudstjänsten är den som bedömer situationen och bestämmer. Vi tänker på att vår personal tjänstgör lördagar och träffar många människor under en dag när vi kör flera dop/vigslar.

Vid större sällskap än 12 gäster vid en borgerlig begravning upplåter församlingen lokal vid Taxinge slotts konferensanläggning där det finns större och mindre lokaler som är anpassade för en vacker ceremoni.

Tänk på: Ofta samlas mycket människor utanför kyrkan i samband med dop/vigsel/begravning och det är fortfarande viktigt att hålla avstånd. Vi fortsätter med att gå lugnt in i kyrkan, några stycken åt gången, och likadant när gudstjänsten är slut och man lämnar kyrkan. Vaktmästare och präst kommer också att påminna om detta. Vid avskedtagande runt kistan vid begravning går vi fram några åt gången och låter det ta den tid det tar för att förhindra trängsel. Likaså vid nattvardsutdelande, man går fram en och en och låter det ta den tid det tar. Vid nattvard i kyrkan bär präst munskydd och delar ut bröd och vin till var och en.

Med anvisad plats i kyrkan betyder en plats där det finns en psalmbok. Kyrkvaktmästaren ser till att visa er tillrätta.

Vad gäller för uthyrning/upplåtande av lokaler?

Dop, vigselmottagning och begravningskaffe räknas som privat sammankomst och omfattas fortsatt av 8-regeln. Församlingens lokaler hyrs inte ut eller upplåts till större sällskap än 8 st.

Församlingens verksamhet under sommaren kommer att genomföras som planerat. Våra veckomässor på onsdagar kl 18 firas utomhus i Herrgårdsparken och i Nykvarnskyrkan vid regn. Uppdatering sker på församlingens hemsida samma onsdag mässan äger rum.

Söndagliga gudstjänster och Musik i sommarkväll firas som vanligt och man behöver inte föranmäla sig. Vi håller dock gällande max-tak för resp kyrka.

Tisdagar och fredagar under sommaren hålls öppna gemenskaps-aktiviteter i Herrgårdparken, och dessa genomförs som planerat.

Trots dessa lättnader för vår verksamhet följer vi fortfarande Region Stockholms rekommendationer och håller avstånd, stannar hemma om vi är sjuka, tvättar händerna ofta samt nyser och hostar i armvecket.