Om att besöka gudstjänsten på en söndag eller onsdag

Anmälan i förväg eller kom efter gudstjänsten

Enligt Folkhälsomyndighetens riktlinjer får åtta deltagare, förutom de som tjänstgör, närvara på våra gudstjänster. Anmäl dig till församlingsexpeditionen via telefon eller e-post (se nedan) om Du vill vara säker på att få en plats i kyrkan på någon av våra gudstjänster(Högmässa, Veckomässa eller Livspausgudstjänst). För söndagens gudstjänster behöver du anmäla dej innan kl. 12.00 på fredag samma vecka och för veckomässan behöver du anmäla dej kl. 12.00 på onsdag samma vecka. I mån av plats är det naturligtvis möjligt att komma direkt till kyrkan för gudstjänsten. 

På söndagar har även kyrkan öppet fram till klockan 13 för dig som efter gudstjänsten vill komma in för en stunds stillhet och eftertanke. Möjlighet finns att samtala med en präst och ta emot nattvarden om man vill. Öppet är det i den kyrka vi firar gudstjänst kl 11 på söndagar. 

Högmässor och Livspausgudstjänster streamas också via Facebook: turingetaxinge

TELEFON
08-554 909 20

VÄXEL/EXPEDITION
Mån, ons, tors, fre kl. 9-12 tis kl. 13-15

ADRESS
Herrgården, Allévägen1, 155 32 Nykvarn

E-POST
turinge-taxinge.forsamling@svenskakyrkan.se

WEBB & SOCIALA MEDIER
* www.svenskakyrkan.se/turinge-taxinge
* instagram.com/turingetaxinge
* www.facebook.com/turingetaxinge