Vårt hjälpprojekt i Irak.

Alla gåvor i våra bössor och våra ljusbärare till vårt hjälpprojekt i Irak.

 

Församlingen riktar sig till ett flyktingläger i norra Irak. Genom EFS i Sverige stöder vi en kristen organisation i Irak, CAPNI, (Christian Aid Program Nohadra Iraq). CAPNI har ett brett program för hjälpverksamhet men vår insats går till ett program som kallas Child Friendly Space (CFS). CFS arbetar för att barnen i flyktinglägret skall få det stöd de behöver för att växa och utvecklas trots att de omständigheter de lever under är svåra.

Det handlar om skola och fritidsverksamhet med fokus på psykosocial verksamhet. Barnen och lärarna på CFS bor alla i baracker, som ligger precis bredvid CFS. Det är ett trettiotal familjer som bor på en liten yta. Varje barack är ungefär 15 kvm stor och har en toalett, en kokvrå och ett rum som fungerar som både sovrum, vardagsrum och matrum för hela familjen. Det finns fördelar gentemot att bo i tält: baracken skyddar bättre mot regn och kyla, de har el och en dörr som går att låsa. De flesta familjer som bor i lägret är kristna och jezidier.

Turinge-Taxinge församling arrangerar olika former av insamlingar för att stödja barnen i flyktinglägret. Vi ger också information om hur livet för barnen ser ut. EFS- är en missionsförening och är en del av Svenska kyrkan.

Swishnummer 123 616 20 93, Märk betalning med IRAK.