DET SVÅRA SAMTALET

Självmord, hot om självmord. Väcker dessa ord svåra känslor hos dig? Kanske just du vill/vågar vara med i vår kommande samtalsgrupp

Självmord, hot om självmord.

Väcker dessa ord svåra känslor hos dig?
Kanske just du vill/vågar vara med i vår kommande samtalsgrupp?

Vårt syfte är att avdramatisera och bearbeta våra gömda känslor tillsammans och i bästa fall förhindra fler självmord och bidra till bättre psykiskt mående.

Är du intresserad av samtal i grupp eller enskilt?
Kontakta diakon Andi Österlund tel: 073 901 18 96 eller maila till andi.osterlund@svenskakyrkan.se