Deklaration och begravningsavgift?

Alla som deklarerar för inkomst i Sverige deklarerar Begravningsavgift. Vad betyder den?

Den dag du dör måste det finnas en begravningsplats åt dig. Det ska finnas personal som tar hand om begravningsplatsen – dvs sköter allmänna grönytor, allmänna planteringar, har kontakt med dina anhöriga för att välja ut en grav, gräva graven, fylla igen graven. Du kanske ska kremeras? Då finns det ett krematorium med personal som på ett etiskt och värdigt sätt ser till att det sker. Avgiften står för vissa transporter av kistor och urnor. Det ska finnas en lokal där en begravningsakt ska ske, en lokal för alla som är utan religiösa symboler. I Turinge-Taxinge församling är det begravningskapellet på Turinge kyrkogård som erbjuds för detta. Vidare behöver personalen inom begravningsverksamheten lokaler för omklädning, dusch, fika, lunch, möten, kontor, datorer, mobiltelefoner, skrivare och kopiator. De behöver utbildning inom sitt yrkesområde, fortbildning, arbetsmiljöåtgärder, friskvård, gräsklippare, traktorer, jordsorterare, trimrar, hörselkåpor, skyddskläder, bensin, service på fordon – el och vatten och sophämtning. Kanske märker du att kyrkogårdens kulturhistoriska värde underhålls såsom murar och minnesvärda gravstenar? Alla dessa kostnader betalar skattebetalare i Sverige. 25,3 öre per skattekrona. De går inte till Svenska kyrkans verksamhet, det är vi väldigt noga med att skilja på i bokföringen. Begravningsavgift till begravningsverksamheten – det är viktigt.

 Vad du inte får för begravningsavgiften är en begravning i en kyrka med präst och musiker. Det är kyrkoavgiften.

Får jag gravskötsel? Nej, alla gravskötslar betalar man som gravrättsinnehavare själv till församlingen om man vill. Det vi får in i avgift täcker blommor, jord, vatten, en del av sophämtningen och några % av personalens löner. Den intäkten är tänkt att gå plus minus noll – så den avgiften rör inte något med maskiner, lokaler eller annat. Där är priset på blommor samt personalens kostnad för lön som avgör. Församlingen har inga ambitioner på att gå med vinst för denna tjänst.
Vi vill hålla nere kostnaderna så mycket det bara går.