Foto: Magnus Aronson/IKON

Undrar du över något?

Hör av dig!

Vargön - Västra Tunhem - Vänersnäs

Präst: Elisabeth Tengler tel: 0727-326 028
E-post: elisabeth.tengler@svenskakyrkan.se

Församlingspedagog: Camilla Svensson tel: 070-325 78 76
E-post: camilla.svensson@svenskakyrkan.se

 

Gärdhem - Halvorstorp - Velanda

Präst: Petra Waller tel: 0706-08 85 67
E-post: petra.waller@svenskakyrkan.se

Församlingsassistent: Niklas Johansson tel: 072-516 45 00
E-post: niklas.j.johansson@svenskakyrkan.se

Åsaka-Björke

Präst: Sven Bild tel: 070-522 14 10
E-post: sven.bild@svenskakyrkan.se 

Församlingspedagog: Rasmus Lindén tel: 076-265 30 60
E-post: rasmus.linden2@svenskakyrkan.se