Foto: Västra Tunhems pastorat

Gudstjänster med ljuständning för nyfödda

Ändrad

Varje barns födelse är ett livets – och Guds – under! Vi tror att inget barn blir till av en slump. Det finns en avsikt och mening med varje människas liv!

Oavsett hur de yttre livsomständigheterna ser ut så ingår varje människa också i ett större sammanhang, i det sammanhang som är Guds eviga nu och som spränger gränserna för tid och rum. Varje barn, varje människa, är önskad och älskad av Gud: därför tänder vi ljus för våra nyfödda barn!

Varmt välkommen till våra gudstjänster! 

5 februari Kyndelsmässodagen

  • Vargöns kyrka, gudstjänst med nattvard kl. 11. Medverkan av Tunhemskören. 
  • Velandakyrkan, gudstjänst kl. 16. Sång av Gärdhems kyrkokör. 
  • Vänersnäs kyrka, gudstjänst med nattvard kl. 16. 
  • Väne Åsaka församlingshem, gudstjänst med nattvard kl. 18. 

 

”Du skapade mina inälvor, du vävde mig i moderlivet. Jag tackar för dina mäktiga under, förunderligt är allt du gör. Du kände mig alltigenom, min kropp var inte förborgad för dig, när jag formades i det fördolda, när jag flätades samman i jordens djup. Du såg mig innan jag föddes, i din bok var de redan skrivna, de dagar som hade formats innan någon av dem hade grytt.”

Ps 139:13-16

Varför tänder vi ljus i kyrkan?

Att tända ett ljus kan vara ett sätt att be. Det finns mycket som fyller våra hjärtan som vi inte har ord för. Det kan vara en känsla, en längtan, en önskan, en oro, en omtanke, en insikt, ja vad som helst. När man fått den oerhörda gåvan att ta emot ett nyfött barn upplever många inte minst förundran, glädje och tacksamhet. Allt det som vi bär på i våra hjärtan får vi ha med oss och lägga fram inför Gud när vi tänder vårt ljus. 

I kyrkans sammanhang är förstås ljuset också en påminnelse om Honom som är ljusets ursprung och källa, Gud själv, som i begynnelsen sa: ”Ljus bli till!”. Och det är en påminnelse om honom, Jesus Kristus, som kommer till oss med det ljus och den värme som inget mörker och ingen ondska i världen kan släcka. När dopljuset överlämnas till den nydöpte i våra dopgudstjänster hör vi Jesus säga: ”Jag är världens ljus. Den som följer mig skall inte vandra i mörkret utan ha livets ljus.
(Joh 8:12)